Hållbart brukande av skog- och jordbruksmark

Långsiktigt och hållbart brukande

Våra skogar och jordar ska hålla för framtida generationer och vi vill ständigt utveckla vårt brukande till att bli mer hållbart och långsiktigt. Vi arrenderar jordbruksmark på gården Stora Ek, där våra grödor kan bli till livsmedel och mat hemma på folks bord.

Jordbruk på Stora Ek

Vi brukar ca 1400 ha åkermark

År 2021 tog Jula Miljö & Energi över arrendet på gården Stora Ek, en vacker herrgård belägen utanför Mariestad. Där bedriver vi jordbruk med växtodling på ca 1400 ha. Grödor som växer och skördas på våra marker kan bli till livsmedel och mat hemma på folks bord. Vi sköter även driftsfrågor på gården för att herrgården med tillhörande skog- och jordbruksmarker ska brukas och utvecklas på ett hållbart vis för kommande generationer.

Skord_troska.jpg

Vill du veta mer?

Klicka vidare på länken nedan för att läsa mer om gården Stora Ek