Energi och hållbarhet

Vi fokuserar på hållbar utveckling – nu och för framtida generationer

Våra gröna investeringar präglas av långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Genom att producera förnybar energi med våra egna vindkraftverk samt satsa på hållbara och lönsamma investeringar inom miljö- och energiområdet vill vi ta ansvar och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart och fossilfritt samhälle.

Jula Miljö & Energi tillhör den familjeägda koncernen Jula Holding och är koncernens miljö- och energibolag. Vi fokuserar på hållbar utveckling för koncernen och för framtida generationer. Bolaget bildades år 2020 då investering gjordes i en vindkraftpark på svenska västkusten. Sedan starten har Jula Miljö & Energi gjort fortsatta investeringar inom miljö och energi. Verksamheten utvecklas kring fyra affärsområden: