Cirkulära materialflöden och återvinning

Klimatsmarta och cirkulära lösningar

För Jula Miljö & Energi och för hela koncernen är resurseffektivisering, återanvändning och återvinning av material viktigt för att minska vårt klimatavtryck. Just nu är detta affärsområde under en spännande uppbyggnad för Jula Miljö & Energi.

Skapa mer cirkulära materialflöden

Utveckling av materialflöden, resursanvändning och återvinning

Vi kommer att satsa på att finna och utveckla klimatsmarta och cirkulära lösningar som präglas av hållbarhet och lönsamhet. Håll utkik här längre fram för att få veta mer om hur detta affärsområde tar form och utvecklas.

Bild av ikonen Cirkulära material

Vill du veta mer?

I våra portföljbolag finns innovativa och hållbara lösningar, bland annat inom återvinning